Direkt till innehåll

Kör du rätt i rondellen?

Vilka regler gäller egentligen i en rondell? ”Man blinkar när man byter körfält eller lämnar rondellen”, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Har du någon gång blivit osäker på hur du ska köra i en rondell? Inte – men kanske har du sett någon annan bilist som har gjort fel? Det underlättas inte av att Sveriges rondeller kan se ganska olika ut beroende på var den ligger placerad och hur omgivningen ser ut. I Göteborg finns det till exempel rondeller där spårvagnstrafik går mitt i, som vid Polhemsplatsen och Mariaplan i Majorna.

– Storstäderna har speciella lösningar beroende på annan lokaltrafik. Då kan det till exempel finnas trafiksignaler som reglerar trafiken i eller i anslutning till rondellen. Men det är respektive kommun som bestämmer vilken lösning som ska gälla på just den platsen, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen och fortsätter:

– På motorvägar utanför Göteborg kan det även finnas rondeller med separata körfält för högersvängar. Detta innebär att man inte behöver köra in i rondellen utan istället kör via en påfart.

Väjningsplikt mot fordon i rondellen

Nu till reglerna. Innan du kör in i rondellen har du väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen. Det innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna och att du endast får köra in i rondellen om det kan ske utan fara eller hinder.

Om det är fler än ett körfält i rondellen väljer du det som passar situationen bäst. Finns det vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna. Generellt väljer du höger körfält om du ska svänga höger eller rakt fram och vänster körfält om du ska åt vänster.

Samma regler som på en rak väg

När du sedan kör in i rondellen behöver du inte blinka då du endast kan köra åt ett håll – motsols.

– Hur man kör i en rondell är samma som om man hade kört på en rak väg. Man blinkar när man byter körfält eller lämnar rondellen, säger Niclas Nilsson.

Föreställ dig cirkulationen som en enkelriktad gata med ett eller flera körfält åt samma håll. När du byter körfält i rondellen är det som ett vanligt körfältsbyte på en rak väg och när du kör ut ur rondellen är det som en högersväng. Och du ska blinka i båda fallen.

Försök också att lämna rondellen från höger körfält. Om inte det går får du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Ha också koll på gående och cyklister när du kör ut ur rondellen.

Enligt en undersökning från Riksförbundet M Sverige från 2022 – där cirka 13 000 trafikanter ingick – använde 41 procent av förarna blinkers på ett felaktigt sätt eller inte alls i rondeller.

Detta gäller för cyklister

Som nämndes tidigare är det kommunen som bestämmer vilken lösning som ska gälla i rondellen – inklusive cykeltrafiken – på kommunala vägar.

– Om cykelbanan leds in i rondellen gäller samma trafikregler som för biltrafiken. Ibland väljer man att bygga en cykelbana med cykelpassager eller cykelöverfarter och då cyklar man inte i rondellen utan bredvid, säger Niclas Nilsson.

Som cyklist är det då viktigt att veta skillnaden på cykelpassage och cykelöverfart, då olika regler gäller. Vid cykelpassager är det cyklisterna som är skyldiga att lämna företräde, medan det vid cykelöverfarter är bilisterna som har väjningsplikt.

Precis som i vilken trafiksituation som helst är det viktigt att visa hänsyn.

– Hjälp varandra i trafiken och underlätta för de som kör tunga och stora fordon. På så sätt flödar trafiken bättre och man kan förhindra olyckor, säger han.

Slutligen – får man köra hur många varv som helst i rondeller?

– Ja, det får man. Så länge man följer trafikreglerna och kan framföra fordonet på ett säkert sätt, säger Niclas Nilsson.

Vår film som visar hur du ska köra i en rondell i korta drag:

 

Transportstyrelsens information om rondellkörning.

Transportstyrelsens film om rondellkörning.

Riksförbundet M Sveriges pressmeddelande från 2022 om användningen av blinkers.

Fakta/Rondellkörning

– Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i rondellen.

 

– Om det är fler än ett körfält i rondellen – välj det som passar bäst.

 

– Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna.

 

– Blinka åt höger när du lämnar rondellen eller byter körfält.

 

– Anpassa körningen så att du helst kör ut ur rondellen från höger körfält. Om inte det går måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen.

 

Fakta: Transportstyrelsen

Läs också