Direkt till innehåll

Körfält stängs på E6 vid Olskroken

Helgen den 9-11 juni är endast två av tre körfält öppna i norrgående riktning på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Räkna med extra restid och köer.

Arbetet med Västlänkens järnvägsbro som byggs över E6 fortsätter. Efter det gjutningsarbete som gjordes i slutet av maj är det dags att ta bort gjutformarna. Detta påverkar trafiken under tre helger då antalet körfält på E6 begränsas mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.

Två körfält i norrgående riktning

Närmast sker detta helgen den 9-11 juni. Från fredagen klockan 22:00 till måndagen klockan 05:00 är endast två körfält öppna för trafik i norrgående riktning. Räkna med längre restider och köer, främst under de timmar på dagen när det är som mest trafik. Södergående trafik påverkas inte.

Störst påverkan den 16-18 juni

De övriga helgerna som påverkas av arbetet är den 16-18 juni och den 30 juni-2 juli. Störst trafikpåverkan blir det helgen den 16-18 juni då endast ett körfält är öppet norrut och två körfält är öppna söderut. Detta kommer att påverka trafiken kraftigt och trafik som kommer söderifrån kan med fördel välja att köra Söderleden istället. Mer info om detta kommer snart.

Den nya järnvägsbron ska ansluta Västlänken till spåren i Olskroken och planeras vara klar hösten 2023.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar var den nya järnvägsbron byggs mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet.

Läs också