Direkt till innehåll

Körfält stängs på Säterigatan

All bil- och busstrafik på en sträcka av Säterigatan får dela på ett körfält i drygt en månad. Orsaken är arbeten med Hamnbanan.

Från och med måndagen den 4 maj stängs ett körfält en kortare sträcka av Säterigatan på Hisingen. Den aktuella sträckan är belägen vid den södra delen av Säterigatan, i anslutning till Hamnbanan.

Stängningen gäller till den 7 juni, och under denna tid sker reglering av bil- och busstrafik genom det öppna körfältet. Dagtid vardagar klockan 06.30-19.00 regleras trafiken med flaggvakter, övrig tid med signaler.

Gång- och cykeltrafik kommer förbi som vanligt.

Orsaken till den tillfälliga körfältsavstängningen är pågående arbeten med Hamnbanan.

Läs också