Direkt till innehåll

Korta trafikstopp på E6 vid Kallebäck vardagar

Fram till hösten 2022 pågår sprängningar vid Kallebäcksmotet, vilket stoppar trafiken på E6 i båda riktningar vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40. Räkna med köer och längre restid!

Byggnationen av den södra tunnelmynningen för Västlänken pågår för fullt vid Kallebäcksmotet väster om E6. Under en längre period – fram till hösten 2022 – sker sprängningar i detta område vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40. Vid varje sprängning stoppas trafiken på E6 i båda riktningar i höjd med Kallebäcksmotet i max tio minuter.

Karta som visar var sprängningarna vid Kallebäcksmotet sker och var trafiken stoppas:

Kartan visar att trafiken på E6 stoppas i höjd med Kallebäcksmotet vardagar vid lunchtid på grund av sprängningar.

Risk för långa köer

Stoppen riskerar att leda till långa köer på E6 – eventuellt så långt som upp till Tingstadstunneln i norr och ned till Lackarebäcksmotet i söder. Köerna kan i värsta fall bestå i 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på. Håll koll på det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Du som vill minimera risken att hamna i bilköer gör klokt i att undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet vardagar mellan cirka klockan 11.15 och 11.45.

Karta som visar de förväntade köerna på E6 vid varje sprängstopp:

Kartan visar var trafiken på E6 stoppas på grund av sprängningar samt omfattningen på de förväntade köerna.

Väg 40 mot Borås påverkas

Även trafiken på väg 40 i riktning mot Borås påverkas, då de två påfarterna i Kallebäcksmotet från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs vid sprängningarna. Detta berör också bussarna som går från Göteborg till Borås, Mölnlycke eller Landvetter samt flygbussarna mot Landvetter flygplats.

Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att nå väg 40 mot Borås via Sankt Sigfridsgatan. Samma sak gäller från E6 norrut mot väg 40 i den första avfarten mot Kallebäck.

Väg 40 från Borås i riktning mot Göteborg och vidare norrut berörs inte av stoppen, så där kan du alltså köra som vanligt.

Tågpassagerare drabbas inte

Ingen tågtrafik förbi platsen är tillåten i samband med sprängstoppen. Tidtabellerna för tågen har dock redan anpassats, vilket innebär att stoppen inte ska drabba några tågpassagerare.

För gående och cyklister gäller vissa begränsningar i närheten av Lyckholms fabriker i samband med sprängningarna.

Måste spränga dagtid

Orsaken till att sprängningarna sker dagtid och inte nattetid – då trafiken förvisso är mycket lugnare – beror framförallt på att såväl väg som järnväg måste inspekteras efter varje sprängning, vilket måste ske i dagsljus. Ett annat skäl är att sprängningar nattetid helt enkelt inte är tillåtet i detta område, eftersom det skulle innebära för stor störning för de boende i närheten.

Vidare kan nämnas att intervallet mellan klockan 11.20 och 11.40 har valts för att det då är tågfritt på den intilliggande järnvägen plus att det då är så ljust ute som möjligt.

Sprängningsarbetena vid Kallebäcksmotet väntas pågå fram till hösten 2022.

Trafikverkets info om deletapp Korsvägen. 

Läs också