Direkt till innehåll

Korta trafikstopp på Hisingsleden

Sprängningar stoppar trafiken tillfälligt på Hisingsleden max två gånger om dagen. Under Kristi Himmelsfärdshelgen begränsas trafiken på leden ytterligare.

De tillfälliga sprängningsstoppen på Hisingsleden sker strax norr om korsningen med Gustaf Larssons Väg.

Sprängningarna, som beror på en husbyggnation, inleds i Kristi Himmelsfärdsveckan och pågår fram till början av september.

Vid sprängningarna – som alltså sker max två gånger om dagen – stoppas all trafik på Hisingsleden i cirka fem minuter. Stoppen kan komma att ske samtliga dagar i veckan kl 09-14 samt kl 19-21.

Karta som visar ungefär var på Hisingsleden det kommer att ske sprängningar med åtföljande trafikstopp:
Karta som visar var på Hisingsleden det sker sprängningar med åtföljande trafikstopp.

Under delar av Kristi Himmelsfärdshelgen, den 13-14 maj, sker även ett ledningsarbete som påverkar Hisingsleden vid samma position, det vill säga strax norr om Gustaf Larssons Väg.

Ett körfält i taget på Hisingsleden är stängt under nämnda tidpunkt och trafiken släpps fram växelvis med hjälp av flaggvakter.

Läs också