Direkt till innehåll

Korta trafikstopp vid Hagakyrkan

Från den 2 september pågår sprängningar i höjd med Hagakyrkan, som stoppar trafiken i korta intervaller.

Byggnationen av Västlänken i Haga pågår för fullt och den 2 september går arbetet in i en ny fas. Då inleds nämligen sprängningar i området som påverkar alla trafikslag i höjd med Hagakyrkan.

Stopp två gånger varje vardag

Sprängningarna sker två gånger varje mån-tors vid 10-tiden och 13-tiden och en gång varje fredag. Vid varje sprängning stoppas biltrafiken på Södra Allégatan/Parkgatan – alltså österut – strax innan Hagakyrkan. Eftersom stoppen endast varar i 2-3 minuter så väntar man inga längre bilköer. Varken biltrafiken eller gång- och cykeltrafiken västerut påverkas av stoppen.

Vakter på plats

När det gäller kollektivtrafiken så stoppas spårvagnstrafiken via hållplats Hagakyrkan i båda riktningar. Vagnarna kommer att stanna vid föregående hållplats och inför varje stopp ser vakter till att resenärer på hållplatsen står utanför riskområdet.

Vakter på plats ser också till att stoppa gående och cyklister i området nära Hagakyrkan.

Sprängningarna väntas pågå i cirka ett år.

Trafikverkets info om deletapp Haga. 

Läs också