Direkt till innehåll

Korta trafikstopp vid Korsvägen

Den 8 februari inleds sprängningar vid Korsvägen vardagar och alla trafikslag – inklusive kollektivtrafiken – stoppas i cirka 10 minuter vid varje tillfälle.

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen har pågått sedan 2018 och trafiken har påverkats på olika sätt i perioder. Den 8 februari går arbetet in i en ny fas – då inleds nämligen sprängningar i schaktet på Korsvägen.

Sprängstopp vardagar

Sprängningarna kommer att ske vardagar och innebär att all trafik förbi Korsvägen – inklusive kollektivtrafiken – stoppas i cirka 10 minuter mellan klockan 10.00 och 10.30 och mellan klockan 12.30 och 13.00. Med undantag för biltrafiken från Örgrytevägen till Skånegatan samt gång- och cykeltrafiken i östvästlig riktning (mellan Örgrytevägen och Södra Vägen).

Notera dock att det ibland endast sker en sprängning eller ingen alls och vid vissa tillfällen sker det sprängning utan att det påverkar trafiken.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var trafiken stängs vid Korsvägen och vilka anslutningar som hålls öppna under sprängningarna.

 

Längre restider

Stoppen kommer att orsaka köer vid Korsvägen och på anslutande gator – försök därför att undvika området under sprängtiderna. Om du måste åka via Korsvägen får du räkna med längre restider, så ha några minuter tillgodo. Du som åker kollektivt håller dig uppdaterad om din resa via appen Västtrafik To Go.

Orsaken till att sprängningarna sker på förmiddagen och vid lunchtid är med hänsyn till djuren på Universeum och för att minimera påverkan på kollektivtrafiken.

Sprängningarna väntas pågå till våren 2023.

Trafikverkets info om arbetet vid Korsvägen.

Läs också