Direkt till innehåll

Kortare restider för trafiken på Hisingsleden

Sedan den 6 december är bron i Björlandamotet öppen för trafiken på Hisingsleden. Effekten är kortare restider och bättre framkomlighet.

Kvällen den 6 december öppnade den nya bron i Björlandamotet där trafiken på Hisingsleden går i båda riktningar. Därmed behöver trafiken på Hisingsleden och Björlandavägen inte längre samsas i korsningen.

Kortare restider

Detta har lett till bättre framkomlighet i trafiken och kortare restider, både på Hisingsleden och Sörredsvägen. Störst skillnad har det blivit för bilisterna på Hisingsleden norrut.

– Sedan bron öppnade har den genomsnittliga restiden på Hisingsleden i norrgående riktning i princip halverats under eftermiddagen, säger Johanna Caspersson, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Även på Hisingsleden söderut är restiderna något kortare, främst under förmiddagen.

Återstående arbeten skjuts upp

Planen var att vissa återstående arbeten i rondellen under bron skulle göras klart mellan den 6 och 22 december, vilket skulle innebära en tillfällig omledning av trafiken från Björlandavägen mot Hisingsleden söderut. Men på grund av kyla och tjäle i marken har detta arbete fått skjutas fram till våren. Det innebär att alla anslutningar i Björlandamotet är öppna för trafik tills vidare.

Läs också