Direkt till innehåll

Lång omledning när Stenungsötunneln stängs nattetid

Nätterna mellan den 17 och 19 juni är Stenungsötunneln avstängd. Trafiken led om via Svanesundfärjan och väg 160. Räkna med längre restid.

På grund av ett reparationsarbete stängs Stenungsötunneln för trafik nätterna mellan den 17 och 19 juni. Avstängningen sker mellan klockan 23.00 och 04.30. Under den här tiden hänvisas trafiken till färjeleden över Svanesund och vidare mot väg 160, vilket innebär en lång omväg. Räkna därför med längre restid.

Vid behov kan tunneln stängas av ytterligare en natt, mellan den 19 och 20 juni.

Blåljustrafik och akuta transporter kommer att släppas fram. Gående och cyklister påverkas inte av arbetet.

Fler tunnelavstängningar.

Läs också