Direkt till innehåll

Långa köer vid Ullevimotet

Fram till den 10 juni sker ett spårarbete i korsningen Ullevigatan-Skånegatan, som tidvis orsakar långa köer på E6 vid Ullevimotet och längs Ullevigatan. Tänk på detta när du planerar din resa.

Den 1 juni startade ett spårarbete i korsningen Ullevigatan-Skånegatan – mellan hållplatserna Ullevi södra och Ullevi norra – som påverkar alla trafikslag fram till den 10 juni.

Långa köer på E6

Enligt rapporter från vägtrafikledningen på Trafik Göteborg orsakar arbetet tidvis långa köer på E6 i båda riktningar vid Ullevimotet och längs Ullevigatan. Har du ärenden i området? Räkna då med längre restider och var ute i god tid. Ett tips är att hålla koll på köerna i Trafiken.nu-appen.

Information om eventuella förseningar och förändringar i kollektivtrafiken hittar du i appen Västtrafik To Go.

Spårvagnstrafik är inställd

Som vi nämnde ovan påverkas all trafik i korsningen Ullevigatan-Skånegatan. För dig som åker kollektivt är spårvagnstrafiken inställd mellan hållplatserna Ullevi södra och Ullevi norra. Linje 8 och 6 samt buss 60 kör andra vägar – var därför beredd på att resan tar längre tid än vanligt.

Viss biltrafik leds om

Biltrafiken har svårare att ta sig fram mellan Ullevigatan och Skånegatan och i perioder leds delar av trafiken om. Antingen via Odinsplatsen om du kommer från Ullevigatan, eller via Rantorget om du kommer från Skånegatan.

Även gång- och cykeltrafiken leds om på olika sätt under hela perioden – följ skyltning.

Klicka på kartan för större bild:

karta som visar att korsningen mellan Ullevigatan och Skånegatan påverkas av ett spårarbete

Läs också