Direkt till innehåll

Längre restider för trafiken vid Ånäsmotet

På E20 vid Ånäsmotet har köerna och restiderna österut ökat sedan ett körfält stängdes av. Tänk på det när du planerar din resa.

I slutet av oktober stängdes ett körfält på E20 österut mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Åtgärden gjordes för att det återstående arbetet med bullerskydd ska kunna utföras på ett säkert sätt. Detta har påverkat trafiken i form av ökade köer österut och längre restider i eftermiddagstrafiken.

– Analyser visar att köerna börjar bildas cirka klockan 15.30 och sträcker sig mellan Olskroksmotet och Ånäsmotet. Hastigheterna blir stundtals mycket låga och en sträcka som utanför rusningstid tar i snitt 2 minuter att köra kan nu ta 6-7 minuter när det är som mest trafik, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Undvik rusningstid

Den nuvarande begränsningen av antalet körfält gäller fram till den 8 december. Trafik Göteborg har tillsammans med Trafikverket undersökt andra lösningar men har inte hittat något alternativ som är en tillräckligt säker trafiklösning. Du som behöver ta bilen får därmed räkna med längre restider på sträckan några veckor till.

– De trafikanter som har möjlighet att anpassa tidpunkten för sina resor kan med fördel undvika att köra i området mellan klockan 15.30 och 18.00 då det är som mest trafik, säger Robin Holmér.

Håll koll i appen

Tänk på att du kan använda Trafiken.nu-appen för att se var köerna är i realtid. Åker du kollektivt kan du hålla koll på din resa och eventuella förändringar i appen Västtrafik To Go. Du som pendlar till grannkommunerna längs E20 kan också fundera över om tåg kan vara ett smidigare färdsätt för dig under den här perioden.

Läs också