Direkt till innehåll

Ledningsarbete på Heurlins plats

Måndagen den 10 januari planeras ett ledningsarbete starta på Heurlins Plats. Biltrafiken till Heurlins Plats hänvisas då via Emigrantvägen när infarten från Järntorgsgatan stängs under 8 veckor.

Ett ledningsarbete ska utföras på Heurlins Plats med planerad start måndagen den 10 januari.

Ledningsarbetet sträcker sig längs Folkets Hus östra fasad fram till Lagerhuset. Arbetet väntas ta cirka 8 veckor.

Så påverkas trafiken

För biltrafiken innebär arbetet att infarten till Heurlins Plats från Järntorgsgatan stängs. Istället hänvisas biltrafiken till infarten från andra hållet, från Emigrantvägen. Från Nya Allén tar du dig dit genom att runda Folkets Hus via Järntorget.

Arbetet innebär också att utfarten från Heurlins Plats liksom busshållplatsen flyttas några meter i sidled mot Lagerhuset. Även några parkeringsplatser öster om Folkets Hus kommer att stängas av under arbetet. För besökare till biograf Draken är entrén öppen som vanligt.

Klicka på kartan nedan för större bild över omledningen. Karta Trafikkontoret.

Kartan visar trafikomledningen vid Heurlins Plats jan-februari 2022.

Gående och cyklister tar sig fram

Gång och cykelbanorna är öppna som vanlig. På vissa ställen leds gående och cyklister med bryggor över schakten. Cykelbanan på Järntorgsgatans västra sida blir något bredare och dubbelriktas för säkrare cykling.

Läs också