Direkt till innehåll

Ledningsarbeten på Fyrväpplingsgatan på Hisingen

Under våren 2022 utförs ledningsarbete på Fyrväpplingsgatan som gör att fordonstrafiken mellan Eketrägatan och Lammelyckan växelvis leds i ett körfält.

Ledningsarbetet startade redan i januari längs Lammelyckan. Nu fortsätter arbetet längs Fyrväpplingsgatan som under våren 2022 ger större påverkan på genomfartstrafiken mellan Eketrägatan och Lammelyckan.

Arbetet sker i olika etapper på gång- och cykelbanan och innebär att gång- och cykeltrafiken leds om via ett av bilkörfälten. Det gör att fordonstrafiken får samsas i ett körfält längs den sträckan där arbete utförs och kommer då växelvis enkelriktas med skyttelsignal. Räkna därför med något längre restid.

Klicka på kartan för större bild: 

Kartan visar området vid Fyrväplingsgatan som påverkas under våren ledningsrabete 2022.

För information om hur kollektivtrafiken och din resa påverkas – sök din resa i appen Västtrafik To Go.

 

 

Läs också