Direkt till innehåll

Ledningsarbeten påverkar trafiken på Oljevägen

Från mitten av maj påbörjas ledningsarbeten längs Oljevägen på Hisingen. Det påverkar trafiken på sträckan mellan Ivarsbergsmotet och Nordatlanten. För biltrafiken innebär det att ett av tre körfält stängs och trafiken dubbelriktas på de övriga två. Tidvis släpps trafiken fram växelvis med hjälp av trafiksignal. Tänk på att det då kan uppstå köer framför allt i rusningstid.

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig fram men leds förbi arbetsområdet på tillfälliga gång- och cykelbanor.

Arbetena är planerade att pågå året ut.

Läs också