Direkt till innehåll

Lindholmsallén öppnar igen

Måndagen den 9 september klockan 08:00 öppnar den tidigare stängda delen av Lindholmsallén för biltrafik.

I november förra året stängdes Lindholmsallén på Hisingen i västlig riktning på sträckan Regnbågsgatan-Plejadgatan. Samtidigt stängdes den norra gång- och cykelbanan och trafikanter har sedan dess letts om via den södra gång- och cykelbanan samt den nya tillfälliga gång- och cykelbanan mellan bilkörfälten och kollektivkörfälten.

Orsaken till avstängningen är att projekt Karlastaden har utförts ledningsarbeten.

Arbetet försenat
Enligt de första planerna skulle Lindholmsallén ha öppnat för trafik under juni 2019, men på grund av oförutsedda problem försenades arbetet. Nu har det dock blivit dags för öppning.

Den 9 september klockan 08:00 släpps biltrafiken på och då är hela Lindholmsallén inklusive överfarter mellan riktningarna öppna. Dock kommer Karlavagnsgatan att vara fortsatt stängd under hela byggtiden.

Klicka för större karta:

 

Gång- och cykelbanan fortsatt stängd
Den norra gång- och cykelbanan kommer att vara stängd tills vidare. Gående och cyklister hänvisas till den nya, tillfälliga gång- och cykelbanan (se karta nedan) och den södra gång- och cykelbanan.

Klicka för större karta:

Läs också