Direkt till innehåll

Lindholmsallén stängs vid Karlatornet

En bit av Lindholmsallén stängs för trafik den 23 maj-6 juni. Trafik i riktning mot Lindholmen leds om.

En bit av Lindholmsallén stängs för trafik den 23 maj-6 juni. Trafik i riktning mot Lindholmen leds om.

Den 23 maj-6 juni stängs en del av Lindholmsallén i höjd med Karlatornet. Biltrafiken i riktning mot Lindholmen/Eriksberg leds om via Polstjärnegatan.

På Lindholmen pågår byggnation av Karlatornet, ett arbete som periodvis påverkar trafiken i närområdet. Den 23 maj-6 juni är Lindholmsallén avstängd på en sträcka förbi arbetsområdet vid Karlatornet. Det innebär att biltrafiken i riktning mot Lindholmen/Eriksberg leds om via Lilla Karlavagnsgatan och Polstjärnegatan – se karta.

Gång- och cykeltrafiken hänvisas som tidigare till motsatt sida av Lindholmsallén. Bussarnas körvägar påverkas inte.

Mer information om projekt Karlastaden hittar du hos Göteborgs Stad.

Karta över omledning av trafiken från Lindholmsallén till Polstjärnegatan

Läs också