Direkt till innehåll

Löpare påverkar trafiken vid Slottsskogen

Den 13 april är det dags för Varvetmilen – seedningsloppet inför Göteborgsvarvet. Trafiken på sträckan Slottsskogen-Radiomotet påverkas tillfälligt mellan klockan 11.00 och 13.00.

Varvetmilen är det 10 kilometer långa seedningsloppet till Göteborgsvarvet som i år flyttat start och målgång till Slottsskogen. Lördagen den 13 april klockan 11.00 går starten där bansträckningen främst går på gång- och cykelbanor mellan Slottsskogen och Radiomotet. Men även övrig trafik längs bansträckningen påverkas då flera gator tillfälligt stängs för att släppa förbi löpare.

Så påverkas biltrafiken

Margretebergsgatan håller stängt för genomfartstrafik under hela loppet mellan klockan 10.30 och 13.00.

Distansgatan stängs cirka klockan 10.45-11.45 från Tunnlandsgatan. Därefter stänger Antenngatan fram till Radiovägen.

Anslutande vägar till bansträckningen påverkas av stopp och gatorna öppnar så snart den sista löparen passerat. Kartan nedan visar bansträckningen för Varvetmilen 2024.

Klicka på kartan för större bild.

Karta över bansträckningen för Varvetmilen 2024.

Detta gäller för gående och cyklister

Du som går eller cyklar längs med bansträckningen hänvisas att i möjligaste mån välja motsatt sida från avspärrad gång- och cykelbana eller att välja annan väg. Är du osäker på vad som är bästa cykelvägen för dig – sök din cykelresa i Cykelreseplaneraren på Trafiken.nu. Trafikanter som har målpunkt inom avspärrat område släpps igenom när det finns möjlighet.

Kollektivtrafiken kör andra vägar

Under pågående lopp får flera busslinjer ändrade körvägar i båda riktningar mellan Marklandsgatan – Axel Dahlströms – Radiomotet. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se hur din linje påverkas.

På Göteborgsvarvets hemsida hittar du bankartor och mer information om Varvetmilen.

Göteborgsvarvet – Varvetmilen

Läs också