Direkt till innehåll

Löpartävling påverkar citytrafik

Sylvesterloppet arrangeras traditionsenligt på nyårsafton. Trafiken kring Heden, Avenyn och Skånegatan påverkas tillfälligt mellan klockan 12.00 och 14.00.

Det 10 kilometer långa Sylvesterloppet startar klockan 12:00 och har start och målgång på Heden.

Bansträckningen framgår av kartan nedan. Trafiken stängs tillfälligt på följande platser mellan klockan 12:00 och 14:00:

– Engelbrektsgatan
– Kungsportsavenyn
– Parkgatan
– Delar av Skånegatan

Löparna springer till största delen på gång- och cykelbanor, där framkomligheten för gående och cyklister påverkas. Under loppets inledande kilometer springer deltagarna på vanliga gator, närmare bestämt Kungsportsavenyn och Engelbrektsgatan, vilka då tillfälligt stängs av.

Kollektivtrafiken påverkas genom att spårvagnstrafiken på Skånegatan stängs av mellan cirka klockan 12:00 och 14:00. De linjer som berörs är linje 2, 6 och 8. Bussar väntar och släpps igenom.

Karta över bansträckningen:

Läs också