Direkt till innehåll

Många skador på vägarna efter vintern

Det har uppstått många skador på vägarna efter vintern så som potthål, enligt Trafikverket. När det nu är varmare väder kan mer omfattande och permanenta åtgärder göras.

Vinterns växlande väderlek har lett till många skador på vägarna så som potthåll och sprickbildningar – något som vi tidigare har rapporterat om. Skadorna upptäcks av trafikanter eller av Trafikverkets entreprenörer, som inspekterar det statliga vägnätet regelbundet.

Under vintertid kan dessa skador behöva lagas provisoriskt då kyla försvårar reparationsarbetet. Nu är det dock varmare väder och mer permanenta åtgärder kan utföras.

Skadorna hanteras systematiskt

– Vi känner till att det efter denna vinter har uppstått mycket skador på vägarna som potthål och sprickbildningar. Vi hanterar vägunderhållet systematiskt med de medel vi har, men medlen är begränsade och vi tvingas till tuffa prioriteringar. Däremot går vi nu in i en varmare period när vi kommer kunna genomföra mer omfattande och permanenta åtgärder i vägnätet, säger Annika Canaki, avdelningschef vägsystem på Trafikverket, på Trafikverkets hemsida.

Trafikverket prioriterar i första hand utifrån tillstånd och trafikmängd men de har ett uppdrag att hålla alla vägar öppna och farbara.

Anmäl trafikfarliga potthål

Handlar det om trafikfarliga brister varnas trafikanterna och skadan åtgärdas så fort som möjligt. Om du själv upptäcker akuta fel eller skador på vägen kan du kontakta Trafikverket på telefonnummer 0771-921921, dygnet runt, året om.

Vad är potthål?

Potthål är gropar i vägbanan som kan uppstå när vatten tar sig ner i håligheter i vägens beläggning. När temperaturen växlar och vattnet fryser och tinar om vartannat blir hålen större, något som kan bli besvärligt för trafikanter och i värsta fall orsaka skador på fordon.

Trafikverkets information om arbetet med att åtgärda skador på vägarna.

Läs också