Direkt till innehåll

Marieholmstunneln stängs helt en natt

Natten den 13-14 juni stängs Marieholmstunneln helt och trafiken leds om till andra älvförbindelser – dock inte till Tingstadstunneln. Räkna med längre restider.

Underhållsarbeten ska utföras i Marieholmtunneln, vilket innebär att tunneln stängs helt från måndagen den 13 juni klockan 22.00 till tisdagen den 14 juni klockan 05.00.

Vid tidigare avstängningar har trafiken letts om till Tingstadstunneln, men på grund av tunnelns renovering är detta inte längre möjligt. Därför får trafiken genom Marieholmstunneln välja andra älvförbindelser. Följ skyltning på plats.

Räkna med längre restider, så var ute i god tid. Håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Tänk på:

Från den 18 juni klockan 07.00 till den 19 juni klockan 24.00 utförs också  installationsarbeten i Gnistängstunneln. Detta innebär att ett tunnelrör stängs och trafiken dubbelriktas i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Vår nyhet om helgavstängningarna i Gnistängstunneln.

Läs också