Direkt till innehåll

Mindre påverkan på Nils Ericsonsgatan

Arbeten på Nils Ericsongatan innebär viss påverkan på fordonstrafiken i riktning mot Götaälvbron.

Förberedande arbeten inför kommande ledningsomläggningar pågår för tillfället etappvis vid Nils Ericsongatan. Merparten av dessa jobb påverkar inte trafiken i någon större utsträckning.

Vi vill dock flagga för följande: tisdag-onsdag 19-20 maj pågår arbeten på Nils Ericsonsgatan i norrgående riktning som innebär att biltrafiken leds över i busskörfältet tidigare än normalt. Det innebär i sin tur att det blir lite mer ont om utrymmet än vanligt på Nils Ericsonsgatan för dig som kör mot Götaälvbron.

Arbetena som nu pågår är förberedelser inför kommande ledningsomläggningar som ska göras kring Nils Ericsonsgatan och Nils Ericsonsterminalen från och med mitten av juni. Dessa omläggningar, som utförs med anledning av Västlänken-byggnationen i området, väntas pågå i cirka två månader och främst påverka cyklister och bussresenärer.

Läs också