Direkt till innehåll

Nattarbete på Älvsborgsbron

Natten den 10-11 mars pågår belysningsarbeten på Älvsborgsbron, vilket begränsar framkomligheten över bron. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Älvsborgsbron har fått ny belysning som placerats i mitten på bron för att lysa upp de sex körfälten. Natten den 10-11 mars ska justeringsarbeten av belysningen utföras som påverkar framkomligheten över bron.

Arbete pågår från den 10 mars klockan 19.00 till den 11 mars klockan 05.00 och gör att endast ett körfält kommer att vara öppet i vardera riktningen över bron. Detta beror på att en del av arbetet kräver en större arbetsyta. Räkna därför med något längre restid.

Ett körfält stängs även på påfarten från Oscarsleden, i norrgående riktning mot Hisingen, då ny belysning ska monteras över vägen. Trafiken får då samsas i ett körfält upp på bron.

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig fram som vanligt.

Läs också