Direkt till innehåll

Nattarbete vid Flygplatsmotet

Den 9-29 maj utförs arbeten nattetid på väg 40 mellan Flygplatsmotet och Björrödsmotet. Trafiken mot Göteborg leds förbi arbetet i ett körfält med sänkt hastighet.

Bergsslänten mellan Flygplatsmotet och Björrödsmotet på väg 40 är i behov av underhåll. Den 9–29 maj mellan klockan 20 och 05 utförs därför arbeten på sträckan.

Under pågående arbete leds trafiken förbi arbetsområdet i ett körfält med sänkt hastighet, i riktning mot Göteborg. Räkna därför med längre restider och följ orange skyltning på plats.

Du kan läsa mer om underhållsarbetet på väg 40 på Trafikverkets hemsida. Följ länken nedan:

Trafikverket

Läs också