Direkt till innehåll

Nattarbeten på Backavägen inför den nya spårvägen

Nätterna den 10-30 juni leds trafiken på Backavägen tillfälligt om. Orsaken är arbeten med den nya spårvägen mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen.

På Backavägen pågår nu den första delen med att bygga spårväg mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen. Från den 10-30 juni kommer arbete med geoteknisk provtagning att göras på olika platser utmed sträckan, från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut på Backavägen.

Provtagning sker nattetid på vardagar mellan klockan 22.00 och 05.00 och innebär att trafiken på Backavägen tillfälligt leds om eller förbi arbetsområdet. Detta gäller både bil, cykel och kollektivtrafik. Följ skyltning på plats och räkna med att din resa kan ta något längre tid.

Var uppmärksam på att bussar kan komma att byta hållplats på Hjalmar Brantingsplatsen – sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Den nya spårvägen mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen väntas vara klar 2029.

Läs också