Direkt till innehåll

Nattarbeten på Hisingsbron

Nätterna den 2-6 oktober och den 9-10 oktober går ingen spårvagnstrafik över Hisingsbron mellan kl. 22.00 och 04.00, resenärer hänvisas till busstrafiken.

För att Hisingsbron ska bli helt färdig behöver arbeten utföras på Hisingsbrons lyftspann och bron för kollektivtrafik ner mot Östra Hamngatan och Nordstan. Arbetena utförs nattetid och sker vid två tillfällen. Detta innebär att spårvagnstrafiken över bron stängs av.

Inställd spårvagnstrafik över Hisingsbron

Nätterna den 2-6 oktober och den 9-10 oktober stängs spårvagnstrafiken över bron mellan kl. 22.00 och 04.00. Resenärer hänvisas då till ordinarie busstrafik mellan hållplatserna Lilla Bommen/Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen, för att sedan välja spårvagnslinje X mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Varmfrontsgatan. Sök din resa i Västtrafik To Go för att se hur din resväg påverkas.

Buss och biltrafik delar körfält

Under pågående arbete leds busstrafiken om till de allmänna körfälten, vilket innebär att bil- och busstrafik får samsas över bron i samma körfält. Gående och cyklister påverkas inte utan tar sig fram som vanligt.

Läs också