Direkt till innehåll

Nattarbeten på Landvettervägen

Arbeten ska utföras i rondellerna på Landvettervägen vilket påverkar trafiken kvälls- och nattetid den 22 juni-1 juli. Endast ett körfält är öppet och trafiken släpps fram växelvis.

Sedan våren 2021 har det gjorts flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och säkerheten på Landvettervägen (väg 535). Nu återstår de sista beläggningsarbetena i rondellerna vid Tingsvägen och Osbäcksvägen, vilket påverkar trafiken vardagsnätter mellan den 22 juni och 1 juli (med reservation för att datumen kan ändras eftersom arbetet är väderberoende).

Trafik regleras med flaggvakt

Mellan klockan 19.00 och 06.00 stängs körfältet i den ena riktningen förbi arbetsområdena och trafiken släpps fram växelvis i det motsatta körfältet. Var uppmärksam på flaggvakter i höjd med Furulund och Öjersjö, och vid anslutande vägar.

Rondellerna vid Tingsvägen och Osbäcksvägen väntas vara helt klara den 4 juli. Förutom arbetet med dessa har även rondellen vid Nya Öjersjövägen förbättras för att skapa ett smidigare trafikflöde. Det har också byggts en helt ny gång- och cykelbana mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen.

Mer info om arbetet på Landvettervägen hittar du på Trafikverkets projektsida.

Läs också