Direkt till innehåll

Nattarbeten på Lundbyleden

Fram till den 22 juli utförs kvälls- och nattarbeten på Lundbyleden, vilket kan påverka trafiken i båda riktningar. Delar av ett körfält stängs av runt arbetsområdet.

Trafikverket ska byta ut armaturer längs med Lundbyleden på sträckan mellan Eriksbergsmotet och Brunnsbomotet, samt vid av- och påfarter. Arbetet kan påverka trafiken i båda riktningarna klockan 19.00-05.00 eller 21.00-05.00 (beroende på vilken del av sträckan arbetet utförs på).

Ett körfält stängs av runt arbetsområdet med hjälp av skyddsfordon, som flyttas i takt med arbetet. Trafiken ska alltid kunna passera förbi. Var uppmärksam på personal och respektera hastigheten.

Detta beräknas pågå till den 22 juli – med reservation för att arbetet kan bli klart tidigare.

Läs också