Direkt till innehåll

Nattarbeten stänger bron vid Leråkersmotet

Natten 11-12 februari stängs bron över Lundbyleden vid Leråkersmotet. Delar av trafiken till och från Backaplan leds om.

Kvällen den 11 februari stängs delar av Leråkersmotet då räcket på bron över Lundbyleden behöver repareras. Arbetet utförs under kvällen och natten och påverkar trafiken 11-12 februari mellan klockan 20.00 och 05.00.

Arbetet vid Leråkersmotet påverkar främst trafiken som kör på bron över Lundbyleden men även ett körfält under bron kan komma att stängas av säkerhetsskäl.

Så leds trafiken österut

-Trafik på Lundbyleden österut som planerat köra av vid Leråkersmotet hänvisas i stället via Brunnsbomotet-Lillhagsvägen och Backavägen.

-Trafik från Backavägen som ska österut på Lundbyleden leds vidare längs Backavägen-Lillhagsvägen-Brunnsbomotet.

Öppna av- och påfartsramper västerut

-Trafik från Backaplan/Backavägen som ska västerut på Lundbyleden kan fortfarande köra på påfartsrampen i Leråkersmotet för vidare färd på Lundbyleden.

-Du som kommer från Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln och kör Lundbyleden västerut kan som vanligt nå Brunnsbo och Lillhagsvägen via avfarten i Leråkersmotet.

Läs också