Direkt till innehåll

Nattlig avstängning i Lundbytunneln

Den 3-4 juli sker avstängning i Lundbytunneln kvälls- och nattetid. Trafiken leds om.

Mellan lördagen den 3 juli klockan 18.00 och söndagen den 4 juli klockan 10.00 är Lundbytunnelns södra rör stängt. Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum och leds om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Någon gång under natten stängs också det norra tunnelröret i cirka 15-20 minuter – då är alltså Lundbytunneln helt stängd i båda riktningar. Precis som vanligt leds trafiken i det södra röret om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Däremot får trafiken i det norra röret köra på ytan via lokala gator.

Under hela avstängningen den 3-4 juli (kl 18.00-10.00) stängs också gång- och cykelbanan över Lundbytunnelns västra mynning. Gående och cyklister får välja andra vägar.

Notera att de ”vanliga” tunnelavstängningarna nu tar sommaruppehåll och startar igen vecka 33.

Läs också