Direkt till innehåll

Nattliga avstängningar av ”Röde Orm”

Trafiken leds om när arbeten ska utföras nattetid på Partihallsförbindelsen "Röde Orm". Avstängningarna gäller fyra nätter i rad.

Underhållsarbeten samt arbeten med portaler för den nya Marieholmsförbindelsen ska utföras nattetid på ”Röde Orm”. Arbetena och avstängningarna sker vid fyra tillfällen enligt följande schema:

Den 4-5 maj samt 5-6 maj klockan 21:00-05:00 stängs Partihallsförbindelsen i östlig riktning, det vill säga i riktning mot Partille/Alingsås. Trafik norrifrån på E45 som ska mot E20 i riktning mot Partille/Alingsås leds om via Gullbergsmotet och Gullbergsvass. Trafik söderifrån på E45 som ska mot E20 leds om via Gamlestaden.

Den 6-7 maj samt 7-8 maj klockan 21:00-05:00 stängs Partihallsförbindelsen i västlig riktning, det vill säga i riktning mot centrum. Trafik som kommer från E20 och ska norrut till E45 leds om via Gamlestaden, vilket också gäller för trafiken som kommer från E20 och ska till Partihallarna. Trafik som kommer från E20 och ska mot centrum fortsätter att köra via E20 och Olskroksmotet.

Följ orange skyltning för omledningarna och lägg på några minuter extra på din resväg.

Läs också