Direkt till innehåll

Nattliga vägarbeten på E6 fortsätter

Under sommaren har det pågått vägarbeten mellan Frillesås och Fjärås, vilket har påverkat E6-trafiken kvälls- och nattetid. Efter ett uppehåll återupptas arbetet den 6 september.

Under sommaren har det pågått vägarbeten mellan Frillesås och Fjärås, vilket har påverkat E6-trafiken kvälls- och nattetid. Efter ett uppehåll återupptas arbetet den 6 september.

Den 6 september fortsätter beläggningsarbetet på E6 mellan Frillesås och Fjärås kvälls- och nattetid. Trafiken leds om och nedsatt hastighet gäller, räkna med längre restider.

Under sommaren har det pågått vägarbeten mellan Frillesås och Fjärås, vilket har påverkat E6-trafiken kvälls- och nattetid. Efter ett uppehåll återupptas arbetet den 6 september, då det återstår en sträcka på cirka 8 kilometer som ska åtgärdas.

Trafiken dubbelriktas

Det innebär att trafiken i norrgående riktning leds över till motsatt sida av vägen, där trafiken dubbelriktas med ett körfält öppet i varje riktning. Samtidigt sänks hastigheten. Detta gäller vardagar klockan 18.00-05.30.

Längre restider

Periodvis stängs av- och påfarter vid trafikplats Frillesås och trafikplats Fjärås mellan klockan 21.00 och 05.30. Då leds trafiken om till närmaste trafikplats.

Du som kör här kan behöva räkna med längre restider och tänk på att köra försiktigt då det är risk för halka och stenskott på sträckan.

Arbetet pågår preliminärt fram till den 26 september.

Läs också