Direkt till innehåll

Nedsatt hastighet på väg 40 nattetid

Den 1-7 juli är det begränsad framkomlighet nattetid för trafiken på väg 40 i höjd med Delsjömotet. Tänk på det när du planerar din resa.

Arbetet med bergskärning längs väg 40 fortsätter, vilket påverkar trafiken mot Landvetter i höjd med Delsjömotet. Detta sker mellan den 1 och 7 juli klockan 20.00-05.00.

Medan arbetet pågår stängs ett körfält förbi arbetsområdet och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen. Tänk på det när du planerar din resa, särskilt om du har en tid att passa.

Efter vecka 27 tar arbetet paus för att sedan återupptas igen i början av augusti, då fler sträckor längs väg 40 påverkas i etapper.

Mer information:

Trafikverket – Bergåtgärder på väg 40

Läs också