Direkt till innehåll

Nils Ericsonsgatan begränsas ytterligare

Sedan en tid tillbaka är Nils Ericsonsgatan stängd i norrgående riktning. Nu stängs gatan även söderut.

Området kring Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Västlänken byggs pågår också rivningen av Götaälvbron samt slutarbeten med Hisingsbron.

Detta påverkar bland annat Nils Ericsonsgatan, som går längs med Nordstans östra sida och som sedan juni är stängd i norrgående riktning – det vill säga från Burggrevegatan mot Kanaltorgsgatan.

Den 1 september begränsas framkomligheten ytterligare. Då stängs Nils Ericsonsgatan även söderut, från Lilla Bommen-hållet mot Drottningtorget (eller mer exakt från Kanaltorgsgatan mot Burggrevegatan).

Exakt hur länge denna avstängning kommer att gälla är i nuläget oklart, men det kommer att vara en längre tid framöver – åtminstone en bit in på 2022.

Ny infart till p-huset

Avstängningen påverkar bland annat dig som behöver köra till Nordstans p-hus, som inte längre kan nås via Nils Ericsonsgatan överhuvudtaget. Från och med den 1 september gäller istället följande:

– Infarten till Nordstans p-hus blir endast via Kanaltorgsgatan, på den norra änden av Nordstan-byggnaden.

– Utfarten från Nordstans p-hus blir även det uteslutande via Kanaltorgsgatan.

Karta som visar hur bilar tar sig till och från Nordstans p-hus från den 1 september: 

Karta som visar framkomligheten på Nils Ericsonsgatan från den 1 september, då in- och utfart till Nordstans p-hus sker via Kanaltorgsgatan.

Notera att kartan ovan inte är uppdaterad vad gäller vägarna till/från den numera stängda Götaälvbron.

Ny gång- och cykelbana

För gående och cyklister gäller att Nils Ericsonsgatan mellan Kanaltorgsgatan och Spannmålsgatan stängs i bägge riktningar. Det innebär att du som cyklar eller går och ska ta dig mellan Drottningtorget-hållet och Lilla Bommen-hållet istället får välja en tillfällig väg via Nordstans hållplats.

Orsaken till det som sker den 1 september är byggnationen av Västlänken, och beror närmare bestämt på att en ny lastgata till Nordstan ska byggas.

Fler förändringar i oktober

Ovan nämnda förhållanden gäller till början av oktober, då ytterligare förändringar sker. Då stängs Bergslagsgatan mellan Regionens hus och Nordstan, varpå in- och utfarten till/från Nordstans p-hus då istället sker via en ny väg via Operagatan, över Kanaltorget och Kanaltorgsgatan.

Orsaken till detta är dels Västlänken-byggnationen, dels den fortsatta rivningen av Götaälvbron.

Mer info kommer

Förhållandena vad gäller framkomligheten på Nils Ericsongatan och hur man tar sig till Nordstans p-hus kommer att förändras kontinuerligt en längre tid framöver. Vi återkommer fortlöpande med mer information.

Läs också