Direkt till innehåll

Norra Sjöfarten är stängd

Sedan den 8 november är delar av Norra Sjöfarten tillfälligt stängd för alla trafikslag. Följ orange vägvisning.

Götaälvbron håller på att rivas i etapper och detta medför att trafiken i Centralenområdet påverkas på olika sätt i perioder. För tillfället är det all trafik på Norra Sjöfarten som påverkas.

Detta gäller för biltrafiken:

– Den 8-22 november är Norra Sjöfarten helt stängd för biltrafik. Biltrafiken som kommer från Hisingsbron/Stationsmotet och som ska mot Operagatan leds om via Bergslagsgatan och Kanaltorgsgatan (se karta nedan). Biltrafiken från Hisingsbron till Lilla Bommen leds om via Stationsmotet.

Trafiken från Gullbergs Strandgata kommer fram som vanligt via Norra Sjöfarten. Ett tips är därför att bilister från E45 österifrån kör av vid Falutorget och därefter väljer Gullbergs Strandgata bort till Lilla Bommen och vidare mot Operan.

– Från den 22 november och cirka en vecka framåt öppnas ett körfält på Norra Sjöfarten. Därmed kommer biltrafiken från Hisingsbron/Stationsmotet mot Operagatan fram men med begränsad framkomlighet. Samma sak gäller för biltrafiken från Hisingsbron mot Lilla Bommen.

Räkna med köer och längre restid – försök därför att endast köra här om du har området som målpunkt.

Gå in på appen Västtrafik To Go för att se hur busstrafiken leds om.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var Norra Sjöfarten stängs och omledningsvägen via Bergslagsgatan.

Detta gäller för gång- och cykeltrafiken:

– Från den 8 november och cirka tre veckor framåt är Norra Sjöfarten helt stängd för gång- och cykeltrafik. Gående och cyklister leds om via Gullbergs Strandgata alternativt Bergslagsgatan. Vilket alternativ som är bäst för dig beror på vart du ska.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var Norra Sjöfarten stängs och hur gående och cyklister leds om.

Rivningen av Götaälvbron fortsätter att påverka trafiken framöver. Vi återkommer med information när det blir aktuellt.

Läs också