Direkt till innehåll

Nu är arbetena på Landvettervägen klara

Från den 4 juli är arbetena klara med att förbättra Landvettervägen och trafiken kommer fram på ett säkrare och smidigare sätt.

I april 2021 startade arbetet med att förbättra Landvettervägen (väg 535) mellan Partille och Härryda kommun. Enligt Trafikverket var detta en nödvändig åtgärd eftersom trafiken längs vägen har ökat de senaste åren, vilket innebär att den nu har mer trafik än den var byggd för.

Från den 4 juli är arbetet klart på Landvettervägen och trafiken kommer fram på ett smidigare och säkrare sätt.

Detta har gjorts:

– En ny rondell har byggts i korsningen Osbäcksvägen-Landvettervägen.

– Två befintliga rondeller – i korsningarna Tingsvägen-Landvettervägen och Nya Öjersjövägen-Landvettervägen – har byggts om och förbättrats.

– Tunneln under Landvettervägen, mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen, har bytts ut.

– En ny gång- och cykelbana har byggts mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen (i Härryda kommun).

Trafikverket planerar nu för att bygga ett viltvarningssystem vid Gamla Prästvägen i Härryda kommun och en faunapassage i höjd med Åstebotjärn i Partille kommun. Byggnationen planeras till 2023.

Trafikverkets information om arbetena längs Landvettervägen.

Läs också