Direkt till innehåll

Nu är arbetet på Tjörnbron klart

Från den 13 december är arbetet med att byta ut snedkablar på Tjörnbron klart och trafiken återgår till det normala.

I våras påbörjades arbetet med att byta ut 16 så kallade snedkablar på Tjörnbron, eftersom den tekniska livslängden är uppnådd. Sedan dess har ett körfält varit avstängt dygnet runt och hastigheten sänkt till 50 kilometer i timmen – dessutom har bron varit helt avstängd vissa vardagsnätter. Med undantag för sommaren då arbetet hade uppehåll.

Trafiken återgår till det normala

Nu är dock de 16 snedkablarna utbytta. Detta innebär att trafiken från den 13 december återgår till det normala och – kanske viktigast av allt – att det inte längre kommer att ske några nattliga broavstängningar.

– Det stämmer. Då tar vi bort alla skyddsbarriärer och det blir åter full framkomlighet över bron, säger Max Arvidsson, projektledare på Trafikverket.

Arbetet har flutit på bra

Arbetet har enligt Max Arvidsson flutit på bra under året med undantag för några incidenter.

– Vi har haft flera händelser där bilister har kört igenom avspärrningen, vilket har inneburit fara för vägarbetarna. I en av olyckorna välte en personbil in i arbetsområdet och i en annan fastnade en bred transport i vägarbetet. Men på det stora hela har det funnits en stor acceptans från bilisternas sida.

Allt som allt finns det 64 snedkablar på Tjörnbron och hittills har 32 av dem bytts ut. Alltså finns det lika många kvar att åtgärda.

– Enligt planerna sätter nästa etapp igång under 2024 och då ska åtta kablar bytas ut, säger Max Arvidsson.

De allra sista etapperna utförs under 2026-2027.

Läs också