Direkt till innehåll

Nu är Götatunneln helt öppen

Nu är Götatunneln helt öppen. Detta innebär att det är full framkomlighet på E45 genom Gullbergstunneln och Götatunneln.

Förstärkningsarbetet i Götatunneln – som har förlängts vid flera tillfällen – pågick under nästan ett år och under den här tiden fick trafiken samsas i ett av tunnelrören. Nu är dock arbetet klart och Götatunneln är helt öppen igen.

Full framkomlighet

Därmed har trafiken återgått till det normala och det råder full framkomlighet genom tunneln. Även de på- och avfarter i anslutning till Götatunneln som har varit stängda under förstärkningsarbetet är öppna för trafik och begränsningen i Fiskhamnsmotet är borta.

Förbättring i hela trafiksystemet

Öppnandet av Götatunneln innebär också att det nu är full framkomlighet på hela E45 Götaleden mellan Falutorget och Lilla Bommen. Under förstärkningsarbetet har nämligen ett körfält behövt vara stängt västerut genom Gullbergstunneln, men nu när arbetet är klart är båda körfälten i Gullbergstunneln öppna för trafik.

Nu är det alltså full kapacitet på E45 genom Gullbergstunneln och Götatunneln, vilket förbättrar framkomligheten i hela trafiksystemet.

Trafikverkets info om arbetet i Götatunneln.

Läs också