Direkt till innehåll

Nu inleds arbeten inför underhållet i Tingstadstunneln

Den 1 oktober startar bygget av ett nytt körfält från Lundbyleden mot Marieholmstunneln. Arbetet är en första förberedelse inför underhållet i Tingstadstunneln.

Tingstadstunneln byggdes på 1960-talet och behöver renoveras samt uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Renoveringen inleds våren 2022 och planeras att pågå fram till december 2023. Under den här tiden stängs ett tunnelrör i taget och trafiken blir dubbelriktad i det motsatta röret.

Tingstadstunneln är idag hårt trafikerad och renoveringen kan genomföras tack vare att den nya Marieholmstunneln är på plats.

Nytt körfält byggs

För att förbättra framkomligheten under renoveringen i Tingstadstunneln måste vissa förberedande arbeten utföras i vägnätet.

Fredagen den 1 oktober inleds de första förberedelserna och handlar om att bygga ett extra körfält från Lundbyleden mot Marieholmstunneln/E6 norrut (se karta nedan). Detta är nödvändigt då man under renoveringen inte kommer att kunna köra från Lundbyleden och ner i Tingstadstunneln – istället leds trafiken via E6 och Marieholmstunneln.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilken sträcka från Lundbyleden mot Marieholmstunneln som får sänkt hastighet.

Under arbetets gång blir det smalare körfält och sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen mellan klockan 20 och 05 under främst vardagar – detta gäller alltså på sträckan som visas i kartan. Arbetet beräknas pågå året ut och körfältet tas i bruk nån gång under våren 2022.

Fler förberedelser väntar

Fler förberedande arbeten väntar framöver, bland annat längs E6 i höjd med Olskroksmotet där ett extra körfält ska byggas. I samband med detta stänger man påfarten från Olskroken till E6 norrut för allmän biltrafik. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Trafikverkets information om underhållsarbetet i Tingstadstunneln.

Läs också