Direkt till innehåll

Arbetet på Älvsborgsbron pågår för fullt

Sommarens stora underhållsarbete på Älvsborgsbron pågår fram till den 31 augusti. Räkna med längre restider, särskilt under morgon och eftermiddag!

Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet restaureras för att hålla en godkänd standard. Förra sommaren inleddes därför ett stort underhållsarbete på bron, som återupptogs den 29 maj i år. Arbetena pågår fram till den 31 augusti, då man tar paus för att sedan fortsätta på samma sätt nästa år.

I korta drag handlar arbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Ett körfält stängs i varje riktning
Som sagt startade årets stora underhållsarbete på Älvsborgsbron den 29 maj, som innebar att två av sex körfält på bron stängdes av. Alltså är endast två körfält öppna i varje riktning – vilket gäller dygnet runt fram till den 31 augusti.

En viktig förändring från förra året är att trafiken från Västerleden, alltså de som kommer från Frölunda/Mölndal, får samsas i ett körfält istället för två upp på bron. Se karta längre ned. När Västerledens två körfält vävs ihop till ett väntas det ge köer längs Västerleden i riktning mot Hisingen, speciellt under morgontimmarna.

En annan nyhet är att trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron. Därmed slipper dessa bilister att väva ihop med trafiken från Västerleden, vilket var fallet förra året. Detta betyder också att det inte sker några vävningar på bron i år.

Längre restider
Du som brukar köra över Älvsborgsbron får vara beredd på längre restid, särskilt mot Hisingen på morgonen och från Hisingen på eftermiddagen. Kör gärna på andra tider om du har möjlighet.

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir beror såklart på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronaviruset. Dessutom görs åtgärder för att minska trafikmängden på bron, till exempel prioriteras kollektivtrafiken på olika sätt.

Påfarter stängs
På fastlandssidan är påfarten från Högsboleden stängd för bilar och hålls bara öppen för bussar, serviceresor-fordon och taxi. Samma sak gäller för Ivarsbergsmotet på Hisingssidan.

OBS! Krysset i kartan markerar var det är stängt. Trafiken från Högsboleden kommer dock att kunna svänga av mot Oscarsleden: 

 

Kartan visar påfarten till Älvsborgsbron från Ivarsbergsmotet:

 

Du som brukar använda påfarten från Högsboleden för att komma upp på bron får istället välja Västerleden eller Oscarsleden, och du som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta dig ut på väg 155.

Busstrafiken från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras genom ett busskörfält, precis som förra året. Dessutom kvarstår busslinjerna 180 och 127 till Volvo Torslanda, vilka Västtrafik införde i samband med förra sommarens arbeten på bron.

Gång- och cykelbana stängd
Gång- och cykeltrafiken på bron påverkas av underhållsarbetet genom att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, är stängd. Istället är den västra gång- och cykelbanan dubbelriktad. Ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Enligt planerna ska den östra gång- och cykelbanan förbli stängd fram till hösten 2021. Orsaken är att man på så sätt kan optimera starten av den sista och mest komplexa etappen 2021.

Läs mer om underhållsarbetet på Älvsborgsbron här.

Läs också