Direkt till innehåll

Nu öppnar avfarten mot E45 Karlstad i Gullbergsmotet

Den 18 december öppnar avfarten mot E45 Karlstad från Tingstadstunneln i Gullbergsmotet. Därmed slipper bilisterna ta omvägen via Olskroksmotet.

Sedan en längre tid tillbaka har ombyggnationen av Gullbergsmotet pågått, som periodvis har påverkat trafiken på olika sätt. Nu kommer glädjande besked till trafikanter som kommer från Hisingen via Tingstadstunneln och ska österut mot Karlstad.

Den 18 december öppnar avfarten mot E45 Karlstad i Gullbergsmotet. Detta innebär att trafiken fortsättningsvis slipper att köra till Olskroksmotet och vända för att sedan välja avfarten mot E45 Karlstad från E6 Syd.

Gullbergsmotet har byggts om för att förbättra trafikflödet i området och för att anpassas till byggnationen av Marieholmstunneln.

Läs mer om Gullbergsmotet här.

Läs också