Direkt till innehåll

Nu öppnar Delsjövägen för biltrafik

Fredagen den 23 augusti klockan 09:00 öppnar Delsjövägen för biltrafik efter ett halvårs avstängning.

Den 25 februari stängdes Delsjövägen, mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan, för biltrafik på grund av stabiliseringsåtgärder. Efter ett halvårs avstängning öppnar nu den aktuella sträckan på Delsjövägen för biltrafik, helt enligt planerna.

Stabiliseringen är klar
Öppnandet sker fredagen den 23 augusti klockan 09:00. I samband med detta återgår Skårsgatan till tidigare enkelriktning och Bögatan, mellan Bäckeliden och Herrgårdsgatan, blir återigen dubbelriktad.

Dessutom läggs gång- och cykelbanan tillbaka till sitt vanliga läge söder om Delsjövägen.

Vissa åtgärder blir kvar
Vissa av de åtgärder som sattes in på kringliggande gator under avstängningen blir dock kvar under hösten. Det handlar bland annat om tillfälliga farthinder och nedsatt hastighet. Åtgärderna tas bort i takt med att trafiken på dessa gator börjar återgå till normala volymer.

Åtgärder som blir kvar permanent är extra skyltning för övergångsställe vid Skårsskolan och Lundenskolan samt handikapplatsen på Bögatan.

Värt att notera är att det blir förbud mot tung trafik mellan Delsjögrillen och Sankt Sigfrids plan. Alltså är endast biltrafik tillåten på sträckan. Det kommer dock att vara möjligt att köra ersättningsbussar vid störningar i spårvagnstrafiken.

Fortsatta arbeten
Under hösten fortsätter arbetet med att bredda gång- och cykelbanan på Delsjövägen till pendelcykelstråk, plus att några VA-arbeten återstår i området. Detta innebär att gång-, cykel- och biltrafiken på sträckan Bögatan-Sankt Sigfrids plan påverkas i etapper.

Detta projekt pågår till april 2020.

Mer information om projektet finns här

Klicka för större karta:

Läs också