Direkt till innehåll

Nu ska Karl Johansgatan bli cykelfartsgata

Den 16 september inleds byggnationen av en ny cykelfartsgata på Karl Johansgatan mellan Såggatan och Kustgatan. Trafiken kommer alltid fram.

Arbetet på Karl Johansgatan i Majorna utförs under vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00 och i två olika etapper.

Klicka för större karta:

 

Trafiken kommer alltid fram
Den första etappen börjar den 16 september i korsningen Karl Johansgatan-Kustgatan, i norrgående körfält, och allteftersom förflyttas arbetet längs den aktuella sträckan.

Under arbetsperioden kommer trafiken alltid fram, men ibland leds trafiken förbi arbetsområdet. Följ skyltning på plats.

Spårvagnslinjerna 3 och 9 som trafikerar Karl Johansgatan påverkas inte av arbetet, men busslinje 190 leds om. Västtrafik kommer att gå ut med information om nytt hållplatsläge.

Gå in på Västtrafiks hemsida för mer information om busslinje 190.

Den första etappen pågår fram till december 2019.

Arbetet gör uppehåll
Därefter gör arbetet uppehåll fram till mars 2020 på grund av tjäle som påverkar markarbetena. Under etapp 2, som alltså startar i mars 2020, påverkas trafiken på samma sätt som under etapp 1 med skillnaden att arbetet har förflyttats till ett annat område längs Karl Johansgatan.

Hela cykelfartsgatan beräknas bli klar i augusti 2020.

Detta är en cykelfartsgata
En cykelfartsgata är utformad så att cyklister cyklar mitt i gatan och på så sätt bestämmer hastigheten för övrig trafik. Detta får man till genom att de yttre delarna förses med en stenbeläggning som är olämplig att cykla på, se bild ovan.

Cykelfartsgator byggs där det inte finns plats för separata cykelbanor och där det också finns extra många fotgängare.

Läs också