Direkt till innehåll

Älvsborgsbron får ny belysning

Nätterna 16-21 januari ska ny belysning på plats på Älvsborgsbron, vilket innebär att endast ett körfält är öppet i vardera riktningen över bron mellan klockan 19.00 och 05.00.

Älvsborgsbrons sex körfält ska lysas upp och nya belysningsstolpar med armaturer ska placeras i mitten på bron mellan körriktningarna.

Arbetet väntas utföras 16 januari-21 januari kvälls- och nattetid mellan klockan 19.00 och 05.00.

Under tiden som arbete utförs kommer endast ett körfält i vardera riktningen att vara öppen för trafik över bron. Detta beror på att arbetet kräver en större arbetsyta och det kan även förekomma kortare stopp i trafiken på några minuter, mellan klockan 01.00 och 05.00, när nya belysningsstolpar lyfts på plats.

Räkna med längre restid över bron.

Gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron ska kunna ta sig fram som vanligt under pågående arbete.

Läs också