Direkt till innehåll

Ny lag för elsparkcyklar

Från den 1 september är det inte längre tillåtet att köra eller parkera elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer. Men förbudet att parkera på gångbanor gäller ännu inte i Göteborg.

Den 1 september gäller en ny lag som berör alla som kör elsparkcykel. Det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer.

I Göteborg gäller endast förbudet att köra elsparkcykel på gångbanorna. Här har Göteborgs Stad valt att tillåta parkering på gångbanor tills vidare.

− Vi delar regeringens problembild av att elsparkcyklar har parkerats dåligt på både gång- och cykelbanor. Vi välkomnar därför de nya reglerna, eftersom de ger bättre möjligheter för kommuner att kontrollera hur både delade och privatägda elsparkcyklar används, säger Markus Aarflot, projektledare mobilitetstjänster på trafikkontoret, till Vårt Göteborg.

Parkering av elsparkcyklar på gångbanor i Göteborg kommer vara tillåtet fram till den 1 april 2023. Orsaken till beslutet är att det behövs mer utrymme för nya parkeringsplatser, något som nu ska utredas. Det är dock fortsatt förbjudet att parkera elsparkcyklar på ett trafikfarligt sätt eller så att de hindrar framkomligheten och tillgängligheten, skriver Vårt Göteborg.

Bakgrunden till den nya lagen är att antalet elsparkcyklar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren och med det också olyckorna där elsparcyklar varit inblandade. Även tydliga regler har efterfrågats för att komma åt problemet med slängda eller slarvigt parkerade elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och att elsparkcyklar körts med för hög hastighet på gångbanor, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länkar till mer information om den nya lagen hittar du här:

Transportstyrelsen – Nu gäller nya regler för elsparkcyklar
Göteborgs Stad – Elsparkcyklar
Vårt Göteborg – Förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor från 1 september

Läs också