Direkt till innehåll

Ny omledning förbi E20 Vårgårda

Från den 27 september till hösten 2022 får E20-trafiken en längre omväg förbi Vårgårda. Räkna med förlängd restid.

Pågående arbeten med att bygga ut E20 förbi Vårgårda till mötesfri väg gör att passerande trafik leds om med nedsatt hastighet. Från måndag den 27 september görs ytterligare en omledning av E20-trafiken vid Vårgårda som gäller fram till hösten 2022. Trafiken flyttas då till en ny tillfällig väg med en ny lokal anslutning till väg 181, se karta nedan.

 Klicka på kartan för en större kartbild. Karta: Trafikverket.

Karta över omledningen av trafiken på E20 förbi vårgårda hösten 2021-hösten 2022

Så påverkas trafiken

Passerande trafik på E20 får sänkta hastigheter med begränsad möjlighet att köra om. Hastigheten varierar på omledningssträckan med 50-70 kilometer i timmen. Totalt sett blir det en omledning på cirka 2,5 kilometer förbi Vårgårda. Räkna med längre restid.

Väg 181

Den nya omledningsvägen påverkar även anslutande trafik mellan väg 181 och E20 som flyttas några hundra meter norrut.

För gående och cyklister längs väg 181 kommer ett parallellt gång- och cykelfält att finnas längs den lokala anslutningen. Följ orange vägskyltning på plats.

Mötesseparerad E20

Anledning till att trafiken leds om är för att kunna bredda och mötesseparera E20 mellan Vårgårda och Vara, byta en bro samt bygga en ny trafikplats. Den nya trafikplatsen Fagerbro väntas öppna för trafik hösten 2022.

Du kan läsa mer om arbetet på E20 Vårgårda-Vara på Trafikverkets och projektets hemsida. 

Läs också