Direkt till innehåll

Ny pendlingscykelbana på Hisingen

En ny pendlingscykelbana byggs mellan Backaplan och Bräckemotet. Första etappen Rambergsvallen-Gropegårdsgatan öppnar nu i juni.

Arbetet med att bygga en ny pendlingscykelbana på Hisingen är i full gång. Det nya cykelstråket sträcker sig ifrån Backaplan till Bräckemotet längs med den norra sidan av Hjalmar Brantingsgatan och är en sträcka på cirka 4 500 meter.

Arbetet utförs i etapper och redan nu i juni är den första delsträckan klar mellan Rambergsvallen och Gropegårdsgatan.

Tryggare och snabbare att cykla

För cyklister kommer den nya pendlingscykelbanan innebära en bredare, rakare och jämnare sträckning, där gång- och cykeltrafiken separeras från varandra. Vid korsningar kommer cykelbanan att breddas för att ge möjlighet att hålla olika tempon när man cyklar.

Men arbetet innebär också en del större förändringar längs vägen. På sträckan Vågmästareplatsen-Wieselgrensplatsen kommer till exempel lokalgatan, som går parallellt med Hjalmar Brantingsgatan, att göras om till en gång- och cykelbana.

Omledning under byggtiden

Det är i nuläget oklart när pendlingscykelbanan kommer vara klar i sin helhet. Fram till dess utförs alltså arbetet i olika etapper med olika delsträckor. Det gör att gång- och cykeltrafiken vid olika tillfällen kommer att ledas om. Var därför uppmärksam och följ lokal skyltning på plats.

Projektet Backaplan-Bräckemotet är en av nio cykelåtgärder som ingår i Göteborgs Stads “Cykelprogram för en nära storstad”, som delfinansieras av den så kallade Sverigeförhandlingen. Du kan läsa mer på Göteborgs Stads hemsida.

Läs också