Direkt till innehåll

Ny rondell vid Rollsbomotet

Korsningen öster om E6 Rollsbomotet i Kungälv byggs om till en rondell. Ett arbete som kan orsaka köer på E6 norrut.

Rollsbomotet i Kungälv ska byggas om och få en ny rondell i korsningen öster om motet. Detta för att ge ett bättre trafikflöde vid motets av- och påfartsramper längs E6 norrut mot Oslo.

Arbetet med att bredda ramperna har just inletts. Ett arbete som under byggperioden ger sänkta hastigheter som i sin tur kan orsaka köbildning ut på E6 i norrgående riktning.

När arbetet med den nya rondellen sedan utförs kommer fler vänstersvängar att stängas, vilket gör att du som trafikant får vända vid närliggande rondell.

Det betyder att du som kommer från E6 och kör mot Karebyvägen istället får ta höger på Rollsbovägen mot cirkulationsplatsen Bultgatan/Ryrsvägen för att komma rätt.

Arbetet med den nya rondellen väntas klart till slutet av september 2021, med sommaruppehåll under veckorna 28-31.

Klicka på kartan för större bild

Karta över E6 Rollsbomotet i Kungälv

Läs också