Direkt till innehåll

Ny sommartidtabell och förändrade turer

Nu är det sommartider i kollektivtrafiken – från den 17 juni gäller ny tidtabell. På vissa linjer förändras körvägarna och antalet turer.

Den 17 juni byter Västtrafik till sommartidtabell i samtliga zoner. Undantaget gäller Borås stadstrafik och Västtågen som gör tidtabellsskiftet den 24 juni respektive den 1 juli.

Körvägar och antal turer påverkas

För vissa linjer ändras inte bara tiderna utan även körvägarna. Vissa hållplatser dras in och en del linjer får fler eller färre turer. Som resenär söker du din resa i Västtrafiks app To Go för mer information.

Flera förändringar i Kungälvs kommun

I samband med tidtabellsskiftet görs flera förändringar av kollektivtrafiken i Kungälvs kommun, där bussarna får nya linjenummer och körvägar. Dessutom kommer flera linjer att trafikeras av nya elbussar.

Länk till Västtrafiks information:

Västtrafik – Nu byter vi tidtabeller

Läs också