Direkt till innehåll

Ny sprängtid vid Södra Vägen

Från och med vecka 38, 16-22 september, utökas antalet sprängtillfällen till fyra för arbetstunneln norr om Chalmerstunneln.

Sedan tidigare har sprängningar genomförts för tunneldrivningen av arbetstunneln norr om Chalmerstunneln på vardagar klockan 9:45, 13:45 och 18:45. Från och med vecka 38, den 16-22 september, kan sprängning ske även klockan 21.45. Det är dock inte alltid som tiderna utnyttjas och då fungerar trafiken som vanligt.

Under samtliga sprängningar stoppas spårvagnstrafiken och gång- och cykeltrafiken i cirka tio minuter. Kollektivtrafiken kommer att stoppas vid respektive hållplats, närmare bestämt Korsvägen, Getebergsäng och Chalmers.

Läs också