Direkt till innehåll

Ny trafikförändring vid Brunnsparken

Spårarbetet vid Brunnsparken fortsätter – den 1-15 juli stängs delar av Södra Hamngatan för fordons- och kollektivtrafik. Var uppmärksam på ändrade körvägar i kollektivtrafiken!

Sommarens spårarbete i Brunnsparken är i full gång – ett arbete som påverkar alla trafikslag i olika etapper fram till den 5 augusti. Undantaget gäller den 16-21 juli då det är uppehåll på grund av Gothia Cup.

Delar av Södra Hamngatan stängs

Från den 1 juli förändras trafikläget i området igen. Då stängs Södra Hamngatan mellan Korsgatan och Östra Hamngatan, vilket innebär att varken fordons- eller kollektivtrafik kan passera. Detta gäller fram till den 15 juli.

I samband med detta öppnas Fontänbron och den del av Norra Hamngatan som varit avstängd sedan spårarbetet startade den 16 juni.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar att delar av Södra Hamngatan är avstängd

Ändrade körvägar i kollektivtrafiken

Var uppmärksam på att flera buss- och spårvagnslinjer får ändrade körvägar och indragna hållplatser. Hur och varifrån linjerna går kan förändras under arbetets gång. Du som åker kollektivt får räkna med längre restider och extra byten. För aktuell information kan söka din resa i Västtrafiks app To Go.

Missa inte heller att all spårvagnstrafik över Hisingsbron är inställd och ersatt av buss mellan Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen till och med den 21 juli.

Biltrafiken påverkas i perioder

Eftersom Brunnsparken stängs av i olika etapper påverkas möjligheten att köra bil i området. Var uppmärksam på gällande skyltning! Parkeringshusen i NK och Nordstan går att nå under hela perioden.

Gående och cyklister

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig fram genom Brunnsparken under hela arbetsperioden men leds om via orange skyltning. För att passera arbetsområdena får man gå via tillfälliga passager där cykel måste ledas.

Läs också